اطلاعات بیشتر...

The Plus

Sub Title

The Plus

Sub Title

آیلتس پلاس

آزمون آیلتس (International English Language Testing System) معتبرترین آزمون بین المللی زبان انگلیسی برای مهاجرت ، کار و تحصیلات دانشگاهی در کشورهای انگلیسی زبان است. این آزمون همه مهارت های انگلیسی (خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن ) را ارزیابی می کند و به گونه ای طراحی شده است که منعکس کننده کاربرد روزمره زبان در تحصیل ،کار و زندگی باشد. یکی از ویژگی های بارز این آزمون بخش شفاهی است که به صورت مصاحبه ای رو در رو با ممتحن بین المللی انجام می شود.

Speaking

General Writing

Academic Writing

General Reading

Academic Reading

Listening

آخرین مقالات

یکی از مهارتهای آیلتس مهارت شنیداری ( Listening ) آزمون آیلتس شامل ۳۰ دقیقه زمان میباشد.داوطلبین آزمون به چهار قسمت شنیداری شامل بخشی همانند :

  • سخنرانی یکطرفه
  • مکالمه ای بین چندین نفر انگلیسی زبان
  • داوطلب میبایست در این بخش به تعدادی سوال که در ارتباط با متون شنیده شده برای داوطلبین ارایه داده میشود ، پاسخ دهد

معرفی آیلتس پلاس

یکی از مهارتهای آیلتس مهارت شنیداری ( Listening ) آزمون آیلتس شامل ۳۰ دقیقه زمان میباشد.داوطلبین آزمون به چهار قسمت شنیداری شامل بخشی همانند :

  • سخنرانی یکطرفه
  • مکالمه ای بین چندین نفر انگلیسی زبان
  • داوطلب میبایست در این بخش به تعدادی سوال که در ارتباط با متون شنیده شده برای داوطلبین ارایه داده میشود ، پاسخ دهد
فهرست